یادش بخیر


آنروزها که هنوز روحمان پاک بود و درونمان روشن ، وقتی دور هم جمع میشدیم تا با هم خوراکی بخوریم ، میگفتیم

هرکی یکی!


انصافا هم همگی رعایت میکردیم و اگر هم یکیمان خطا میکرد، همه تذکر میدادند...

اما حالا نمیدانم چه مان شده ...!!

بعضیهایمان دوست دارند دل همه را به دست بیاورند !!!

دوست دارند برای همه، فوق العاده زیبا و ناز باشند.


اما یادشان رفته است که همین حالا هم قانون همان قانون است:

هرکی یکی...


نمیگویم پس باید زشت بود...ابدا...

اما وقتی برای دیگر مردان آرایش کنی ، زنان آنها هم برای شوهر تو آرایش میکنند...

ضررش دامنگیر خودت میشود! 

منبع : حسینیه دلهر کی یکی!
برچسب ها : دوست دارند